Vidaus tvarkos taisyklės

Valento Pošiaus kaimo turizmo sodybos
Vidaus tvarkos taisyklės

Klientai (poilsiautojai) privalo:
• Rezervuojant sodybą, sumokėti suderinto dydžio avansinį mokestį, kuris bus išskaičiuotas atsiskaitant. Rezervavus, bet neatvykus sutartu laiku į sodybą, avansas negrąžinamas.
• Atvykę į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą.
• Klientams (poilsiautojams) neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, sodybos šeimininkai neprivalo grąžinti mokesčio už neišbūtą laiką.
• Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis.
• Užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas iš karto sumokėti.
• Taupiai naudoti elektros energiją.
• Netrukdyti kitiems klientams (poilsiautojams) ramiai ilsėtis.
• Prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant išsinuomotas patalpas bei materialines vertybes sodybos šeimininkams.
• Palikti patalpas tvarkingas, šiukšles sudėti į šiukšlių maišus ir nunešti į specialiai tam skirtą vietą sodyboje.
• Para sodyboje skaičiuojama nuo 14 valandos iki sekančios dienos 12 valandos.
• Sodyboje priimame ir Jūsų naminius augintinius.
• Atvykstant poilsiauti reikia atsivežti savo patalynės užvalkalus.
• Sodyba pritaikyta tik ramiam poilsiui.

Sodybos teritorijoje draudžiama:
• Patalpose rūkyti.
• Be sodybos šeimininkų leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas.
• Triukšmauti nuo 22 val. iki 8 val., taip pat leisti lauke muziką, garsiai dainuoti, groti muzikos instrumentais, rengti triukšmingus vakarėlius ir kitaip trukdyti kitų klientų (poilsiautojų) bei aplinkinių gyventojų poilsį.
• Gadinti, naikinti, laužyti sodyboje esantį turtą, inventorių, teršti ir šiukšlinti sodybos teritoriją ir patalpas.
• Iš anksto nesuderinus su sodybos šeimininkais leisti fejerverkus ar pan.
• Į sodybą atsivežti ar joje naudoti ginklus, narkotines medžiagas, aplinkai ir žmonėms pavojingas medžiagas.
• Į sodybą atsivežti ar joje naudoti elektrinius ir dujinius prietaisus maistui ruošti.
• Be sodybos šeimininkų leidimo atvykti pašaliniams žmonėms. Nesuderinus su sodybos šeimininkais atvykti papildomam nenumatytam žmonių skaičiui.
• Vaikščioti po sodybos kaimynystėje esančias privačias valdas (nuomojamos sodybos teritoriją nurodo Sodybos šeimininkai).
• Maudantis pirtyje ar vandens telkinyje vartojant alkoholį, patiems nedėti į pirties krosnelę malkų, nesiliesti prie krosnelės.
• Palikti nepilnamečius vaikus be priežiūros.
• Sodybos vidaus patalpų baldus bei kitą inventorių išnešti į lauką, o lauko baldus įnešti į vidaus patalpas.
• Iškylose lauke naudoti kambariuose esančias antklodes ir kitą kambarių lovų inventorių.
• Laužyti medelius, trypti gėlynus, šiukšlinti ar kitaip niokoti teritoriją.

Atsakomybė:
• Klientai (poilsiautojai) visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas (poilsiautojas) atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka).
• Jei nuostolių padaro klientų (poilsiautojų) nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai.
• Klientui (poilsiautojui) ar jo vaikams susižalojus pačiam, ar sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos šeimininkai už tai neatsako.
• Už visus padarytus nuostolius finansiškai atsakingas pagrindinis klientas (poilsiautojas), užakęs kaimo turizmo paslaugas sodyboje.
• Sodyba neteikia daiktų apsaugos paslaugų, tik sudaro klientams (poilsiautojams) galimybę palikti atsineštus daiktus (automobilius) nustatytose vietose. Sodybos šeimininkai neatsako už klientų (poilsiautojų) asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sodybos šeimininkų kaltės.
• Klientui (poilsiautojui) ar su juo atvykusiems asmenims padarius sodybos šeimininkams žalos, klientas (poilsiautojas) privalo apie tai nedelsdamas pranešti sodybos šeimininkams, kurie įvertina padarytą žalą ir nurodo atlygintinos žalos dydį.
• Klientas (poilsiautojas) privalo atlyginti sodybos šeimininkams padarytą žalą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną.
• Klientui (poilsiautojui) nesutinkant su sodybos šeimininkų žalos įvertinimu, klientas (poilsiautojas) turi teisę žalą atlyginti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nupirkdamas ir sodybos šeimininkams neatlygintinai pristatydamas naują, sugadintam daiktui tapatų daiktą arba, sodybos šeimininkams sutikus, sugadintam daiktui lygiavertį daiktą. Tokiu atveju klientas (poilsiautojas) taip pat privalo atlyginti nupirkto daikto pristatymo, montavimo, įdiegimo ir pan. išlaidas, jei jos būtinos sodybos šeimininkų patirtai žalai visiškai atlyginti.
• Jei klientas (poilsiautojas) ar su juo atvykę asmenys nesilaiko šių nustatytų sodybos vidaus tvarkos taisyklių nuostatų, sodybos šeimininkai turi teisę pareikalauti, kad klientas (poilsiautojas) ir su juo atvykę asmenys jų laikytųsi. Klientui (poilsiautojui) ar su juo atvykusiems asmenims nepaklusus tokiam reikalavimui, sodybos šeimininkas turi teisę pareikalauti, kad klientas (poilsiautojas) ir su juo atvykę asmenys nedelsiant paliktų sodybą.

Priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklės
Klientai (poilsiautojai) privalo:

• Tvarkingai naudotis elektros prietaisais, neleisti jais naudotis vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų bei muzikos ar televizijos aparatūros.
• Rūkyti tik tam skirtose vietose ir nuorūkas mesti tik į tam skirtas talpas.
• Židinius, šašlykines kūrenti tik išklausius instruktažą.
• Malkas dėti tik tam skirtose vietose, toliau nuo atviros ugnies.
• Kūrenantis židiniui, šašlykinei nepalikti be priežiūros vaikų bei neleisti vaikams jų kūrenti.
• Sodybos teritorijoje ugnį kurti galima tik šašlykinėse (išimtiniais atvejais suderinus su sodybos šeimininkais tam įrengtoje laužavietėje). Nepalikti ugnies be priežiūros, ją užgesinti.
• Vaikams maudytis, irstytis valtimi galima tik kartu su suaugusiaisiais.
• Mansardose ir sodybos teritorijoje esančiose pavėsinėse nelipti ir nesėdėti ant balkonų tvorelių.
• Sportinius įrenginius naudoti tik pagal paskirtį.
• Kiekvienas klientas (poilsiautojas) individualiai atsako už atsivežto maisto kokybę ir šviežumą.
• Klientui (poilsiautojui) ar jo vaikams susižalojus pačiam arba sužalojus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus elgesio, priešgaisrines ir vidaus tvarkos taisykles, sodybos šeimininkai už tai neatsako.
• Už sodyboje sukeltą triukšmą, aplinkos apsaugos ir/ar kitus pažeidimus, įvykusius incidentus atsako pagrindinis klientas (poilsiautojas), užakęs kaimo turizmo paslaugas sodyboje.
• Už visus galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti sodybos teritorijoje, namų viduje, laiptinėje, vaikų žaidimo aikštelėse, sporto aikštelėse, pirtyje, maudantis vandens telkinyje (ežere) yra atsakingi patys klientai (poilsiaujantieji).
• Už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl alkoholio, atsako pats klientas (poilsiautojas).
• Tėvai, arba prižiūrintys asmenys privalo užtikrinti vaikų saugumą.
• Pagrindinis klientas (poilsiautojas), užakęs kaimo turizmo paslaugas sodyboje, įsipareigoja supažindinti dalyvaujančius asmenis su priešgaisrinės ir saugaus elgesio taisyklėmis ir visiškai atsako už atostogaujančios grupės saugumą.
• Pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlė ir gesintuvai yra sodybos pastatuose.